علت اشک آور بودن پیاز چیست؟

علت اشک آوری پیاز

ماده شیمایی اشک آور موجود در پیاز پروپانتیال اس-اکسید نام دارد اگرچه ما معمولاً اشک آوری پیاز را دوست نداریم و باعث ناراحتی ما می شود، اما این خاصیت پیاز آن را در برابر موجودات ریز زنده ی خارجی حفاظت می نماید. زمانی که پیاز را برش می دهیم،گازی که حاوی ترکیبات گوگردی است، وارد […]

معرفی خواص درمانی آب پیاز

خواص پیاز، فواید آب پیاز

پیاز نیز مانند سیر خاصیت ضدعفونی دارد و قادر است از تجمع پلاکت ها جلوگیری کند وجود ترکیبات گوگردی در پیاز، موجب جلوگیری از تجمع پلاکت ها شده، از لخته شدن خون داخل رگ ها پیشگیری می نمایند. پیاز یکی از قدیمی ترین گیاهان زراعی بوده که از هزاران سال قبل، به عنوان طعم دهنده […]