بازداشت نصب کنندگان پرچم داعش در پل فسای شیراز

پرچم داعش، پل فسای شیراز

مجرمان نصب پرچم داعش در روی پل شیراز جهت بازجویی پیرامون علت و انگیزه شان از این اقدام در اختیار پلیس امنیت عمومی هستند. جزئیات نصب کننده پرچم داعش روی پل فسای شیراز به نقل از رکنا: رئیس پلیس استان فارس از تائید خبر دستگیری متهمان نصب پرچم داعش در محل پل فسا شیراز خبرداد […]