نگهداری و تکثیر گیاه پتوس یا پوتوس

نگهداری گیاه پتوس یا پوتوس

گیاه پتوس ها در منازل به راحتی قابل نگهداری هستند. تکثیر و ریشه دار کردن گیاه پوتوس کار آسانی است. نیاز به نور مستقیم خورشید ندارند روش نگهداری از گیاه پتوس در آپارتمان پتوس در صورت دریافت نور مستقیم، آفتاب سوختگی بصورت تاول و سوختگی روی برگ‌ها نمود پیدا می‌کند. در صورتی که نور کافی […]