با افسردگی پس از زایمان چه کنیم؟

افسردگی بعد از زایمان

افسردگی بعد از زایمان یک بیماری افسردگي است که از بین 100 خانم که صاحب نوزاد شده اند بر روی 10 تا 15 نفر آنها تاثیر میگذارد. چه کسی به افسردگی پس از زایمان دچار می شود؟ «بچه همین طور پشت سر هم گریه مى كند و من نمى توانم او را آرام كنم. احساس […]

زایمان طبیعی یا سزارین کدام بهتر است؟

تحقیقات در بیشتر كشورهای پیشرفته بیانگر این است كه زایمان های طبیعی بهتر از زایمان های سزارین است. زایمان طبیعی بهتره یا سزارین حاضر نیستیم زنده زنده شكنجه شویم. این تصورى است كه در میان نسل جدیدى از زنان رایج شده است كه زایمان به شیوه طبیعى را انتخاب نمى كنند. در یك كلینیك مراقبت […]