آیا رفتارهای جنسی جذاب در رابطه جنسی را می دانید؟

رفتار جنسی جذاب در رابطه جنسی

کدام رفتار جنسی برای مردان و زنان در رابطه جنسی جذاب تر است؟ مردان معمولا برای شوخی های جنسی مشهور هستند اما یک نظر سنجی جدید نشان داد که آن ها تا حدودی امیال متفاوتی دارند. اغلب مردان رفتارهای جنسی احساسی و عاشقانه تر را ترجیح می دهند. تحقیقات نشان داد مردان و زنان در […]