رب گوجه فرنگی و توصیه های بهداشتی آن

رب گوجه فرنگی

فقط چاره اصلی پیشگیری از مشکلاتی که ممکن است با مصرف رب تقلبی اتفاق افتد، استفاده از محصولات استانداردی می باشد که مجوز و پروانه بهداشتی دادند و نیز معرفی افراد سودجو و متقلبی است که چنین محصولاتی را ایجاد می کنند. ناخالصی رب گوجه فرنگی آن چه هنگام استفاده رب گوجه فرنگی بسیار اهمیت […]