خواص غذاهای دریایی بیش از مضرات آنها

فواید و خواص غذاهای دریایی

فواید مصرف یکی دو وعده غذای دریایی در هفته، از مضرات احتمالی آنها بسیار بیشتر است اگر افراد در هفته بیش از دو وعده غذای دریایی در برنامه غذایی خود دارند، برای کاستن از خطرات مواد آلاینده، بهتر است از غذاهای دریایی متنوع استفاده کنند. در کل باید گفت در تمام غذاهای دریایی، میزان دیوکسین، […]

معرفی خواص غذاهای دریایی

معرفی غذاهای دریایی

میگو از لذیذترین غذاهای دریایی است یکی ازبهترین مواد غذایی درجهان ماهی و دیگر فرآورده های دریایی است. این دسته ازمواد غذایی برای عملکرد خوب مغز وقلب وعروق و کلا برای تمامی اعضای بدن مناسب هستند. خوبست بدانیم ماده ای درچربی ماهی وجود دارد که باعث پایین آمدن کلسترول خون ومحافظت قلب وجداره عروق می […]