سریعترین گیاه حشره خوار جهان

گیاه حشره خوار

اخیرا دانشمندان سریع ترین گیاه گوشتخوار در جهان را کشف کردند که 100 برابر سریعتر از گیاه حشره خوار دیونیا است سریع‌ترین گیاه گوشت خوار دنیا بر اساس مطالعه ای که توسط انجمن رویال و محققان دانشگاه گرینوبل انجام گرفته است، گونه گیاهی Bladderwort یکی از سریعترین گیاهان گوشتخوار در جهان است که می تواند […]