خرمای هندی و خواص آن

خواص خرمای هندی

خرمای هندی انواع ترش، ملس و شیرین دارد مصرف بیش از حد تمر هندی سبب زخم روده، سنگینی معده و سرفه می شود. برای ریه و طحال خوب نیست و در افراد سردمزاج و سالمندان باعث سستی و ضعف اعصاب شده و اگر از انواع فرآوری شده آن استفاده کنید به دلیل نمک بالایی که […]