طبیعت جزایر هاوایی، بهترین مکان تفریحی دنیا +عکس

طبیعت جزایر هاوایی

مجمع الجزایر هاوایی که شامل 8 جزیره اصلی و تعدادی آب سنگ حلقوی، جزیره آبکوه و خرد در شمال اقیانوس آرام است بهترین مکان تفریحی برای طبیعت گردان در دنیا می باشد. طبیعت در جزایر هاوایی چگونه است؟ مجمع‌الجزایر هاوایی در اقیانوس آرام 50 همین ایالت کشور آمریکا است. طول نواری که مجمع ‌الجزایر هاوایی […]