تکثیر و پرورش گیاه بگونیا (رکس)

پرورش گیاه بگونیا یا رکس

شرایط نگهداری از بگونیا برگی و روش تکثیر بگونیا رکس را آماده کرده ایم روش نگهداری بگونیا رکس در آپارتمان بگونیا دارای ۹۰۰ گونه مختلف از گیاهان چند ساله همیشه سبز علفی و گیاهان خزان کننده است که برای برگ ها و گل های زیبایشان پرورش داده می شودند. بگونیا را به ۳دسته غده دار […]