زلزله 4.9 ریشتری در عمق ۱۸ کیلومتری بوشهر را لرزاند

زلزله ریشتر بوشهر

زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۹ ریشتر بوشهر – حوالی بنک را لرزاند. حوادث شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در ساعت 10:56:42 دقیقه سه شنبه ۱4 آذر ماه این زلزله را ثبت کردند. این زلزله در عمق ۱۸ کیلومتری زمین رخ داده است. باشگاه خبرنگاران جوان استان بوشهر لرزید