بهداد سلیمی از وزنه برداری و ورزش خداحافظی کرد

خداحافظی بهداد سلیمی از ورزش

بهداد سلیمی احتمالا برای همیشه از وزنه برداری و کلا ورزش خداحافظی می کند ورزشی صبح امروز رقابت های دسته فوق سنگین وزن رقابت های جهانی وزنه برداری در حالی با قهرمانی لاشاتالاخادزه گرجستانی به پایان رسید که بهداد سلیمی بار دیگر با ناداوری هیئت ژوری دستش از مدال نقره جهان کوتاه ماند و این […]