رفع مشکل بلند شدن برگ های گل بامبو بصورت غیر عادی

برگ های گل بامبو

برگ های بامبو رشد زیادی می کنند که باعث شکسته شدن بامبو میشود و حتما لازم است این مشکل را با هرس برگ هایی که غیر عادی رشد کردند رفع کنید چنانچه شما هم گل بامبو را در خانه دارید احتمال دارد در اثر آب و هوا مناسب و یا رسیدگی مناسب گل بامبوی شما […]