توصیه های برای حفظ قدرت باروری

خفظ قدرت باروری

حفظ باروری در زنان بطور کلی به سه روش فریز جنین٬ انجماد بافت تخمدان و بانک تخمک انجام می شود. با استفاده از گامت ها یا بافت های منجمد و ذخیره شدۀ خود، قدرت باروری در آینده را برای خود حفظ کنند راههای حفظ قدرت باروری شاید درباره علل ناباروری و راه های درمان های […]

تاثیر تغذیه مناسب در افزایش باروری

تاثی تغذیه در باروری

تأثیر تغذیه سالم بر بهبود وضعیت باروری مردان و زنان، غیر قابل انکار است پس حتما برای افزایش باروری تغذیه مناسبی داشته باشید تاثیر تغذیه بر افزایش قدرت باروری برای بسیاری از افراد، داشتن فرزند ، یكی از مهمترین و پرمخاطره ترین تجربه های زندگی است. تحقیقات اخیر حاكی از این است كه از هر […]