درمان جوش های پوست بعد از موم انداختن (اپیلاسیون)

درمان جوش صورت بعد از موم انداختن یا اپیلاسیون

روش هایی برای درمان جوش های بعد از موم انداختن یا اپیلاسیون اغلب جوش های قرمز و برآمدگی ها روی پوست بعد از اپیلاسیون یا همان موم انداختن صورت می توانند چندین ساعت یا حتی تا 3 روز دوام داشته باشند مخصوصا اگر شما دارای پوستی حساس و نازک باشید. اپیلاسیون و وکس موهای بدن […]