درمان اضطراب و ناراحتی های عصبی با گیاهان دارویی

ناراحتی های عصبی

برای درمان سریع اضطراب و استرس کمی مواد قندی مثل خرما یا شیره انگور باعث عکس العمل شیمیایی مغز و تبدیل تریپتوفانبه سروتونین و رفع ناراحتی های عصبی ظرف پنج دقیقه خواهد شد. مصرف سیر در افزایش حال و حوصله و فرح بیماران بسیار موثر است و فرح افزاست این خصایل سیر در جریان بررسی […]

ذهن آگاهی روشی برای کاهش استرس امتحان

کاهش اضطراب و استرس با ذهن آگاهی

تمرین ذهن آگاهی بسیار موثر است برای کاهش استرس در زمان امتحانات برای کاهش اضطراب و نگرانی حتما این روش را انجام دهید ذهن آگاهی به کاهش استرس، اضطراب کمک می کند نتایج یک بررسی نشان داد تمرین‌های ذهن آگاهی روش ساده ای برای بهبود سلامت روان در مواقع استرس مخصوصا زمان امتحان است. ذهن […]