علت کاهش اشتها و کم آبی بدن در کودکان

اگر کودک به علل مختلف مثل اسهال ، استفراغ یا تب دچار کم آبی شود خطرناک است و اگر کودک به علت خستگی یا خوردن یک میان وعده مفصل، یک وعده غذای خود را نخورد، نباید نگران کاهش اشتهای وی باشی کم آبی بدن کودکان بدن، جهت تأمین نیازهای خود به مواد معدنی، حفظ ثبات […]