مهمترین وظایف زن از نگاه اسلام چیست؟

مهمترین وظایف زن

یکی از مهمترین وظایف که بر عهده زن می باشد شوهردارى و تربیت فرزندانى صالح و سالم و کارآمد است مهمترین وظیفه زن، شوهردارى و تربیت فرزندانى صالح و سالم و کارآمد است و هیچ کارى نباید این مسئله مهم را تحت الشعاع قرار دهد و انجام چنین مسئولیت بزرگى نیازمند به کسب اطلاعات لازم […]