نشانه های اختلال در تیروئید را می دانید؟

غذه تیروئید, نشانه های اختلال تیروئید

15 نشانه پرکاری يا کم کاری و اختلال غده تیروئید یکی از نشانه های مهم اختلال در غده تیروئید مثل پرکاری یا کم کاری در زنان به اختلال در تخمک گذاری آنان منجر می شود و می تواند میزان باروری زنان را کاهش دهد غده تیروئید پروانه ‌ای‌شکل بوده و در قسمت بالایی حنجره، در […]