درمان لقوه و سکته مغزی با داروهای گیاهی

بیماری لقوه، سکته مغزی

خوردن روزانه 3 مثقال سیاهدانه خوراکی جهت لقوه بسیار نافع است. جوشانده پوست درخت بنه با مصطکی جهت فلج – لقوه – کزاز- رعشه ورم مفاصل و برای پاک کردن لکه های ضربه از پوست مفید است. ضماد هندوانه ابوجهل روی محل اتصال دو فک بالا و پایین قرار دهند مفید است. درمان لقوه به […]