زینت کردن زن در بیرون از خانه

حجاب زینت کردن زن قرآن

زینت زن در قرآن و سنت در رابط با زینت کردن زن همان طور که در آیه خمار (آیه 31 سوره نور) آمده زنان مؤمنه از آشکار کردن زیور و زینت های پنهان خود در برابر نامحرم منع شده اند (ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها) سئوال این است که مفهوم واقعی زینت از […]