تاثیر ورزش پیلاتس بر بیماری آسم

رضا صادق زاده

تاثیر مثبت پیلاتس بر بیماران مبتلا به آسم و تاثیر پیلاتس بر بهبود آسم را در طه پخش بخوانید

تاثیر پیلاتس بر بهبود آسم

تاثیر پیلاتس بر بهبود آسم

آسم یک بیماری التهابی شایع مزمن مجاری هوایی می باشد که معلوم شده است تمرینات پیلاتس تاثیر مثبتی بر بهبود بیماری دارد. آسم یک بیماری است که در آن راه های تنفسی شما تنگ و متورم شده و بیش از اندازه مخاط تولید می کند پیلاتس ﺳﯿﺴﺘﻢ ورزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل 1920 ﺗﻮﺳﻂ ژوزف ﭘﯿﻼﺗﺲ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮔﺮدﯾﺪ.

آسم یکی از شایع‌ترین اختلالات دستگاه تنفسی می باشد که با توجه به الگوی شهرنشینی میان 5 تا 10 درصد افراد جامعه رایج است اما آیا می‌دانستید که پیلاتس بر بهبود آسم تاثیر مثبت دارد. تمرینات ورزشی یکی از اجزای اساسی و مهم بازتوانی ریوی هستند که می‌توانند به عنوان روشی مکمل و مفید در فرآیند توانبخشی بیماران مبتلا به آسم مورد استفاده قرار گیرند.

ورزش پیلاتس برای بیماران التهاب مفاصل
طی پژوهشی که در بیمارستان اصفهان با هدف تاثیر تمرینات پیلاتس تعدیل شده بر کیفیت زندگی و علایم بالینی بیماران مبتلا به آسم صورت گرفت، 26 زن مراجعه کننده مبتلا به آسم به صورت تصادفی و هدفمند انتخاب شدند. ابتدا برای اندازه‌گیری کیفیت زندگی آنها از پرسشنامه‌ی استاندارد کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم (AQLQ) استفاده شد و بعد از آن بیماران به 2 گروه 13 نفره‌ی تجربی و کنترل تقسیم شدند.

گروه تمرینی (تجربی) پیلاتس به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه و هر جلسه یک ساعت به تمرین پیلاتس زیر نظر متخصصان این رشته پرداختند. این تمرینات در 3 وضعیت خوابیده، نشسته و ایستاده بدون نیاز به تجهیزات خاص بروی تشک انجام شد و به منظور رعایت اصل اضافه بار حرکات و تمرینات در هر جلسه نسبت به جلسه ی پیشین دشوار تر شد. (در طول دوره گروه کنترل از هیچ فعالیت ورزشی منظمی پیروی نکردند)

بعد از گذشت 8 هفته مثل مرحله ابتدایی پرسشنامه استاندارد در میان آزمودنی ها توزیع شد. با مقایسه‌ی یافته‌های پیش آزمون و پس آزمون نتیجه گیری شد که تمرینات پیلاتس تاثیر به سزایی بر کیفیت زندگی این افراد داشته است.
تاثیر ورزش پیلاتس بر بیماری آسم
از تاثیرات تمرین های تنفسی پیلاتس بر بیماری آسم موارد زیر بدست آمد:
جلوگیری از تجمع ترشحات، افزایش قدرت و هماهنگی عضلات تنفسی (به ویژه عضلات مسئول دم)، تصحیح الگو های تنفسی، کاهش برونکو اسپاسم و انسداد راه‌های هوایی، با توجه به اطلاعات در دسترس می‌توان نتیجه گرفت که علایم و نشانه‌های آسم با اجرای تمرینات «پیلاتس تعدیل شده» بهبود یافته و همچنین وضعیت جسمانی، کیفیت زندگی، اعتماد به نفس و شادکامی این افراد نیز افزایش می‌یابد.

منبع: ایسنا / ب.ج

مطالب مرتبط