کرامات امام حسن عسکری علیه السلام تا شهادت

کرامات شهادت امام حسن عسکری

داستان زندگی و کرامات و نحوه شهادت امام حسن عسکری (ع) کرامت امام حسن عسگری (ع) علی بن زید گفت: من اسبی داشتم و بدان می نازیدم و در هر جا از او سخن می گفتم. یک روز خدمت ابومحمد علیه السلام رسیدم. به من فرمود اسبت چه شد؟ گفتم آن را دارم و هم […]