رفع مشکل بلند شدن برگ های گل بامبو بصورت غیر عادی

رضا صادق زاده

برگ های بامبو رشد زیادی می کنند که باعث شکسته شدن بامبو میشود و حتما لازم است این مشکل را با هرس برگ هایی که غیر عادی رشد کردند رفع کنید

برگهای گل بامبو
چنانچه شما هم گل بامبو را در خانه دارید احتمال دارد در اثر آب و هوا مناسب و یا رسیدگی مناسب گل بامبوی شما خیلی بلند شود که البته این رشد از برگها خواهد بود نه از ساقه و همان طور که اطلاع دارید بلند شدن بیش از اندازه این گل از برگها چهره ی زیبایی ندارد و حتی شاید منجر به شکستن گل شما شود. برای جلوگیری از این امر ، هر لحظه که احساس کردید بلندی گلها متناسب شده است و نخواستید گل بیشتر از این به سمت بالا برگ بدهد با یک قیچی تیز از آخرین گره مورد نظر برگ را چیده و با رنگ ، برش برگ را رنگ کنید تا هوا نکشد. اگر رنگ ندارید لاک بزنید. برگهای چیده شده را می توانید در آب نگه دارید خراب نمی شوند اما چون ساقه ندارند هرگز رشد نخواهند کرد.

منبع: webshad – وبشاد

مطالب مرتبط