شعر النگو از حامد عسکری

رضا صادق زاده

شعر النگو را از مجموعه اشعار حامد عسکری انتخاب کرده و برای شما عزیزان آورده ایم

حامد عسکری: من زندگی ام شعر بوده است. اصلا طبیعتی که ما در آن جا به دنیا آمدیم این گونه بوده است حامد عسکری زاده 10 خرداد 1361 در بم، ترانه سرا و شاعر است.

شعر حامد عسکری
بعد از سوم راهنمایی حامد عسکری رفت حوزه علمیه و مشغول درس شد سپس شروع کرد به صورت قاچاقی دیپلم گرفتن
نشسته در حیاط و ظرف چینی روی زانویش

اناری بر لبش گل کرده سنجاقی به گیسویش

قناری های این اطراف را بی بال و پر کرده

صدای نازک برخورد چینی با النگویش

مضاعف می کند زیبایی اش را گوشوار آنسان

النگو از حامد عسکری
حامد عسکری می گوید بارها برای کارتون کوزت گریه کردم حتی آن موقع ها کارتونی پخش می شد
که در باغی درختی مهربان را آلبالویش

کسوف ماه رخ داده ست یا بالا بلای من

به روی چهره پاشیده است از ابریشم مویش؟

اگر پیچ امین الدوله بودم می توانستم

کمی از ساقه هایم را ببندم دور بازویش

تو را از من جدا کردند هر باری به ترفندی

یکی با خنده تلخش یکی با برق چاقویش

قضاوت می کند تاریخ بین خان ده با من

که از من شعر می ماند و از او باغ گردویش

رعیت زاده بودم دخترش را خان نداد و من

هزاران زخم در دل داشتم این زخم هم رویش

منبع: beytoote.com / ب.ت

مطالب مرتبط