زلزله 4.9 ریشتری در عمق ۱۸ کیلومتری بوشهر را لرزاند

رضا صادق زاده

زلزله ریشتر بوشهر
زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۹ ریشتر بوشهر – حوالی بنک را لرزاند.

حوادث شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در ساعت 10:56:42 دقیقه سه شنبه ۱4 آذر ماه این زلزله را ثبت کردند.
این زلزله در عمق ۱۸ کیلومتری زمین رخ داده است.
باشگاه خبرنگاران جوان

استان بوشهر لرزید

مطالب مرتبط