آدامس های بدون قند باعث اسهال می شوند

رضا صادق زاده

جویدن زیاد از حد آدامسی که فاقد قند طبیعی و دارای سوربیتول است می تواند اسهال و درد شکم را ایجاد نماید

آدامس های بدون قند، ایجاد اسهال

آدامس های بدون قند و ایجاد اسهال

پزشکان آلمانی بیان می کنند، آدامس های بدون قندی که حاوی شیرین کننده ی مصنوعی مانند سوربیتول هستند، می توانند با ایجاد اسهال منجر به از دست رفتن وزن بدن گردند. این نگرانی در مورد سایر شیرین کننده ها ی مصنوعی مانند آسپارتام و ساخارین وجود ندارد، اما بهتر است افراد به برچسب هایی که نشان دهنده وجود سوربیتول در محصول است دقت کنند.

محققان دریافتند: جویدن و مصرف زیاد آدامس های بدون قند منجر به بروزاسهال و كاهش وزن ناشی از آن می شود. سوربیتول یك قند الكلی شش كربنه و قند طبیعی است كه در تعداد زیادی از میوه ها از جمله آلو وجود دارد. قند سوربیتول به میزان بسیار كم در روده باریك جذب و در روده بزرگ تأثیر مسهل گونه دارد و مصرف بیشتر از 20 گرم آن منجر به بروز اسهال می شود

درمان خانگی اسهال در مسافرت
جویدن زیاد از حد آدامسی که فاقد قند طبیعی و دارای سوربیتول است می تواند اسهال و درد شکم را ایجاد نماید. خوردن بیش از 50 گرم سوربیتول در طول یک شبانه روز می تواند در شما دردهای گوارشی را بروز دهد. این توضیح فقط در مورد آدامس نیست. خوردن هر ماده غذایی که دارای این شیرین کننده مصنوعی است، مولد مشکل گوارشی است

در افرادی که آدامس بدون قند مصرف می کنند و اسهال دارند ممکن است علت آن مصرف آدامس باشد، البته افرادی که با این آدامس ها علامتی ندارند، نباید نگران باشند.

برگرفته از ایسنا و تبیان

مطالب مرتبط