آتش سوزی در حرم امام رضا (ع) کذب است

رضا صادق زاده

آتش سوزی حرم مطهر

آتش سوزی در مکانی خارج از محدوده حرم مطهر رضوی، در کارگاه قطار شهری مشهد رخ داد که به طور کامل اطفاء گردید.

خبر آتش سوزی در حرم امام رضا تکذیب شد

حوادث در پی انتشار خبری مبنی بر وقوع آتش سوزی در کارگاه موزه آستان قدس رضوی در حرم امام رضا به اطلاع می رساند این آتش سوزی به هیچ وجه در کارگاه های این آستان مقدس نبوده است.

آتش سوزی حرم امام رضا
آتش سوزی در حرم امام رضا شایعه است

ایسنا: به نقل از روابط عمومی آستان قدس رضوی، در پی انتشار خبری مبنی بر وقوع آتش سوزی در کارگاه موزه آستان قدس رضوی به اطلاع می رساند این آتش سوزی به هیچ وجه در کارگاه های این آستان مقدس نبوده است.

تکذیب وقوع آتش سوزی در حرم امام رضا

این حریق در مکانی خارج از محدوده حرم مطهر رضوی، در کارگاه قطار شهری مشهد رخ داد که با حضور به موقع آتش نشانی حرم مطهر رضوی به طور کامل اطفاء گردید و از گسترش آن جلوگیری به عمل آمد و هیچگونه خسارتی به حرم مطهر رضوی وارد نشد.

مطالب مرتبط